E-mail

tajuplno@email.cz

Tento test je velmi zajímavý a zábavný. Doporučuji vám vyzkoušet ho a možná budete překvapeni. Je důležité zapojit svou fantazii, odpovědět si na otázky rychle bez přemýšlení, soustředit svou mysl a uklidnit své tělo.

1. Představte si, že stojíte na nějaké cestě. Co je to za cestu?

(Může to být silnice, prašná cesta, polňačka a další)

2. Kde je v tu chvíli slunce?

(Má se na mysli denní doba, tedy jestli je ráno, dopoledne, odpoledne nebo večer)

3. Jdete po té své cestě dál a najednou je před vámi plot. Jaký je to plot?

(Dřevěný, kamenný, železný, děravý a další)

4. Chystáte se tento plot překonat, jak to uděláte?

(Přelézt, přeskočit, obejít a další)

5. Teď už je plot za vámi a před sebou vidíte les. Jaký les to je?

(Pohádkový, jedlový, světlý, černý, smíšený nebo jiný)

6. Přijdete k lesu a objevíte úzkou cestičku, po které jdete dál. Najednou na cestičce spatříte klíč. Jaký je? Co s ním hodláte dělat?

(Nechat jej ležet, sebrat ho, pověsit na strom, dát do kapsy a jiné)

7. Po nějaké době z lesa vyjdete a ocitnete se u vody. Co je to za vodu ? Co u ní budete dělat?

(Potok, řeka, jezírko – vykoupete se, posedíte u ní a další)

8. Za vodou vidíte dům svých snů, ze kterého vychází žena (muž) vašich snů, zve vás dál a nabízí zůstat navždy. Co uděláte?

9. Za domem znovu začíná cesta. Jaká je to cesta? Znovu narazíte na překážku. Jaká je to překážka?

(Jiná, zvíře, ten samý plot…).

10. Kde je v tu chvíli slunce?

Výklad je také velmi jednoduchý:

1. Cesta představuje váš vztah k realitě. Je-li to asfaltová cesta nebo dálnice, po níž se řítí auta, jste v životě velmi aktivní, práce máte nad hlavu, všechno musíte stíhat, máte dost sil jak na práci, tak i na odpočinek. Je-li cestou ušlapaná pěšina nebo prašná cestička, vedete klidný, stejnoměrný život, snažíte se události kontrolovat a nepředbíhat jim.

2. Slunce představuje vaše plány, myšlenky, cíle. Pokud slunce vychází, jste teprve na cestě k jejich naplnění. Je-li přímo nad hlavou, zabýváte se právě teď jejich bezprostřední realizací. Pokud je slunce za polednem, je většina vašich myšlenek a plánů naplněna a cílů bylo dosaženo.

3. Plot znamená překážky. Čím větší plot je, tím větší je váš sklon zveličovat své neúspěchy.

4. Způsob překonání plotu je způsobem, kterým zdoláváte překážky. Jestliže ho přelézáte, obcházíte nebo hledáte nějakou mezeru, kudy se protáhnout, znamená to, že se snažíte své problémy řešit pružně a co možná bezbolestně. Pokud jdete přímo proti plotu s úmyslem ho prolomit, jste nejspíš přímočarý člověk a je vám vlastní bleskové rozhodování.

5. Les je vaší vnitřní podstatou. Čím světlejší je, tím lehčeji je vám na srdci i v mysli. Je-li les smíšený, jste zřejmě velmi zvídavý člověk usilující o nové znalosti. Borový nebo jedlový les znamená, že jste velmi racionální, vždy stojíte nohama pevně na zemi a víte, co od života chcete. Jste také velmi spolehliví a je možné vám půjčit.

6. Klíč je vaše štěstí. Čím je klíček menší, tím větší význam pro vás má duchovní rovnováha, štěstí a blízkost partnera. A naopak, čím větší klíč je, tím větší význam pro vás mají materiální hodnoty. Čím hezčí klíček, tím větší význam přikládáte estetické stránce svého života. Pokud ho vezmete s sebou, nemáte ve zvyku propást svou příležitost. Pokud ho pověsíte na větvičku nebo ho necháte ležet, všímáte si často dobrých příležitostí a přenecháváte je jiným.

7. Voda, to jsou vaše city, vaše zosobnění milovaného člověka. Čím hlubší voda je, tím hlubší vaše city jsou. Je-li to klidné jezero, jste vy i váš vyvolený vyrovnaní lidé. Říčka, potůček, nebo vodopád znamenají, že jste vášnivá povaha. Každý den je pro vás vodním vírem citů, vyžadujete stálou pozornost a přítomnost milovaného partnera.

8. Pokud se posadíte vedle vody, uspokojuje vás už pouhá přítomnost toho, koho milujete; jestliže se koupete, nebo snad myjete, doslova se ve svém partnerovi rozplýváte, jsou pro vás velmi důležité známky pozornosti, blízkosti, něžná slova apod. Dům a muž nebo žena vašich snů pak znázorňují váš sklon ke svodům, nevěře a také stupeň vaší náruživosti.

9. Cesta za domem je váš další život. Jestliže narazíte na stejnou překážku, neberete si ze života poučení.

10. Slunce za domem vypovídá, nakolik se vám daří realizovat své plány.

Dozvěděli jste se něco zajímavého díky tomuto testu?

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook
Instagram