E-mail

tajuplno@email.cz

Co je to Reiki

O reiki se můžete dočíst velké množství informací. První zmínky jsou staré několik tisíc let, dokonce se traduje, že učení reiki znal i Buddha, Ježíš a první kněží v Egyptě. Přitom základní kámen měl položit japonský léčitel. Některé prameny tvrdí, že se jedná o božskou nebo také vesmírnou energii. Pokud je tělo a mysl v pořádku, energie by měla proudit a tok by neměl být přerušen. Onemocnění přichází, když se přeruší tok této energie. Onemocnění se dá následně zbavit, když se tok obnoví, případně se dodá energie nová.

Jak REIKI pomáhá

Pomoc lidem

Reiki dokáže léčit množství psychických a fyzických onemocnění. Dá se s ním působit na cysty, myomy, ale dokonce i špatně srůstající zlomeniny, opakující se záněty nebo nehojící se popáleniny. Při léčbě rakoviny dokáže napomáhat tomu, aby tělo lépe snášelo chemoterapii a duše věřila v uzdravení. Reiki rozhodně nenahradí lékařskou péči, ale je skvělým pomocníkem, jak podpořit moderní medicínu.

Pomoc zvířatům

U zvířat je ověřeno působení reiki a jeho vnímaní ještě citlivěji než u lidí. Na léčbu pomocí energie jsou velmi vnímavé například kočky. Zvířata se dají léčit jak přikládáním rukou, tak na dálku. Výhodou této metody je, že zvířata sama vycítí, kdy mají energie dost a tehdy ji přestanou přijímat.

Pomoc rostlinám

Je zajímavé, že pomocí Reiki jde léčit i rostliny, květiny, stromy. Opět stačí přikládat ruce, případně působit energií na dálku.

Pomoc potravinám

Výsledky z léčení potravin jsou překvapující. Pomocí Reiki je možné měnit výživovou hodnotu potravin a odstranit tak z pokrmů škodliviny. Reiki mistr tak dokáže zlepšit nejen chuť vody, ale také znásobit vůni potravin.

Jak léčba probíhá

Reiki je bezpečnou metodou, ke které nejsou potřeba žádné zvláštní pomůcky. Samozřejmě je možné pro lepší proudění energií a vnímání tohoto, sundat řetízky, prsteny, případně náušnice. Ale to je na každém člověku individuálně.

U tohoto léčení je možné sedět i ležet, jak je komu příjemné. Doporučuje se lehnout si se zavřenýma očima. Vytvořit si příjemnou atmosféru pomocí svíček, vonných olejů a příjemné hudby. Následně terapeut přikládá ruce na místo, kde je problém nebo které bolí. Není používán žádný tlak a v některých situacích, pokud je dotek druhému nepříjemný, je možné držet ruce kousek nad tělem. Skvěle funguje také léčení na dálku, kdy terapeut pracuje s určitými údaji, které si od pacienta vyžádá a případně s jeho fotografií.

Je možné léčit všechny, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Energie z rukou proudí tak, že pacient může cítit brnění, chvění nebo teplo na daném léčeném místě. V každém případě se jedná o bezbolestnou a velmi příjemnou a uvolňující metodu, jak působit na psychický i fyzický stav.

Facebook
Instagram